Az Egyesületet 1998-ban alapítottuk azzal a céllal, hogy

 • segítse Pismány városrész Szentendrébe való integrálódását
 • védje, fejlessze, szépítse környezetét, javítsa közbiztonsági helyzetét
 • fejlessze a környezeti kultúrát, a környezeti nevelést, óvja a kulturális örökséget
 • műemlékvédelem, környezetvédelem,  természetvédelem, állatvédelem 
 • a környezetbarát és egészséges életmód kialakításának segítése.
 • segítse elő a lakóterületen élő állandó és időszakos lakosok / üdülők / közötti kapcsolatot
 • gyermek- és ifjúságvédelem
 • segítse elő a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat
 • mozdítsa elő, segítse, támogatássa a Szentendrei Városi Önkormányzat  és a lakóterületen élők információcseréjét
 • a lakóterületen élők - felnőttek és gyermekek -  sportolásának és a természetjárás lehetőségeinek kialakítása, fejlesztése. Sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
 • a lakóterület idegenforgalmi lehetőségeinek feltárása, fejlesztése.
 • a lakóterületen élő művészek tevékenységének támogatása, népszerűsítése.
 • a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése , az euroatlanti integráció elősegítése  és folyamatos együttműködés minden, az Egyesülethez hasonló célokért küzdő magánszeméllyel, csoporttal , szervezettel.

Az Egyesület céljai megvalósítását közhasznú tevékenységként végzi.

Pismány Barátainak Egyesülete
2000 Szentendre, Búzavirág utca 3.
Telefon: 06-26-317-781

Dr. Széles Katalin elnök

Szentendre link:
 http://www.szentendre360.hu/